Područje župe

Župa Blagovijesti - Navještenja Gospodinova, Vrbani Župa Sveta Tri kralja, Vrbani III
Horvaćanska 148 - 176 Horvaćanska 75 - 77
Lopatinečka 2 - 28 Lopatinečka 19 - 52
Kuzminečka 4 - 18 Kuzminečka 1 - 55
Rudeška 89 - 172 Rudeška 171 - 246
Petrovaradinska 1 - 25 Petrovaradinska 35 - 75
Vrbje, zgrade 1 - 11 Vrbje, kuće 31 - 76
Cenkovečka Futoška
Cirkovljanska Kutnjački put
Domašinečka Malogorička
Komarevska Mlake
Lipanjska Odžačka
Listopadska Palanjačka
Odakova Palinovečka
Ožujska Sibeliusova
Rujanska Štefanićeva
Siječanjska
Srpanjska
Travanjska
Vrbani