Raspored aktivnosti

Pobožnosti:

  •  Križni put (dok traje Korizma) - petkom u 18.00 sati i utorkom u 19.00 sati.
  •  Krunica - svaki dan u 18.00 sati.
  •  Molitvena zajednica - utorkom u 19.00 sati.
  •  Euharistijsko klanjanje - četvrtkom u 19.00 sati.

Proba mješovitog zbora - utorkom u 19.00 sati i četvrtkom u 19.30 sati.

Proba zbora mladih 'Navjestitelji' - četvrtkom u 19.00 sati, te po dogovoru.

Vjeronauk za mlade - četvrtkom u 20.15 sati.

Molitva križnog puta - petkom u 19.00 sati.

Susret ministranata - subotom u 09.00 sati.

Proba dječjeg zbora - subotom u 10.00 sati.

Proba čitača - po dogovoru.